JURIDISCH ÉN TECHNISCH
WETENSCHAPPELIJK ONDERLEGD

ANKE HEEZIUS

Mr. ir. Anke Heezius is de oprichter van LSLegal. Zij is gespecialiseerd in intellectueel eigendom, octrooirecht, farmaceutisch recht, geneesmiddelenreclamerecht, gezondheidsrecht, algemeen verbintenissenrecht (contracten) en civiel- en bestuursprocesrecht.

Opleiding

Anke studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht en Chemische Technologie aan de Universiteit van Delft. Zij volgde een postdoctorale Masteropleiding in Innovatiemanagement aan de Universiteit van Madrid. Ook is zij erkend octrooigemachtigde.

Praktijk

Anke is sinds 2001 advocaat in Amsterdam en leerde het vak bij een van de grote Engelse kantoren (Freshfields). In 2007 begon zij haar eigen praktijk. Haar technische achtergrond geeft haar een voorsprong in complexe wetenschappelijk-technologische zaken. Veel uitspraken in zaken waarin LSLegal is opgetreden zijn gepubliceerd en op het internet te vinden.

Rechtsgebiedenregister

Anke Heezius heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: intellectuele eigendom. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

BREDE DIENSTVERLENING
GEEFT JURIDISCHE CONSISTENTIE

Aanbevelingen

LSLegal is succesvol in de vertegenwoordiging van (inter)nationale octrooiprocedures. LSLegal wordt aanbevolen in Who’sWho Legal (intellectual property, litigation, regulatory).

Lidmaatschappen

LSLegal is lid van de orde van octrooigemachtigden, de orde van advocaten, de Vereniging Intellectueel Eigendom, de AIPPI, de Licensing Executive Society en de Vereniging Farmacie en Recht.