JURIDISCHE DIENSTVERLENING
VAN HOOG NIVEAU

WAAROM LSLEGAL

De specialist in life sciences

Ondersteuning van bedrijven in de wetenschappelijke en innovatieve sector vraagt om juridische en wetenschappelijke expertise. LSLegal richt zich volledig op deze sector, met name op bedrijven en instellingen in de life sciences. Onder meer op het gebied van intellectueel eigendom, octrooirecht, farmaceutisch recht, geneesmiddelenreclamerecht, gezondheidsrecht en civiel- en bestuursprocesrecht kan LSLegal bogen op een ruime expertise en ervaring. Door haar wetenschappelijke achtergrond kan Anke inhoudelijk met u meedenken en u heldere en praktische adviezen geven. Bij grotere (rechts)zaken kan het team in overleg worden uitgebreid met andere specialisten uit het netwerk van LSLegal.

Nationale en internationale clientèle

LSLegal bedient zowel kleine als gerenommeerde Nederlandse en internationale bedrijven, over de hele wereld. Vaak zijn dit innovatieve farmaceutische en biotechnologische bedrijven en kennisinstellingen. Maar ook het innovatieve midden- en kleinbedrijf weet LSLegal te vinden, met name op het gebied van octrooirechten.

Adviseren én procederen

LSLegal kent de context waarin uw bedrijf opereert en kan daardoor snel inspelen op veel voorkomende vragen. Door regelmatig te procederen op het scherp van de snede, kan LSLegal u en uw bedrijf op een juridisch solide wijze ondersteunen en adviseren. Met een scherp oog voor de relevante details, op basis van realistische verwachtingen.

Heldere tarieven

LSLegal maakt graag van tevoren duidelijke en reële financiële afspraken met de opdrachtgever. Die helderheid geeft vertrouwen en dat leidt tot een optimale samenwerking.