“INDRUKWEKKEND PLEIDOOI, STERK OPTREDEN"

RECHTSGEBIEDEN

Advocatenkantoor LSLegal richt zich op innovatieve bedrijven en academische instellingen in de life sciences sector. De expertise is opgebouwd rondom de complete life cycle van producten en bestrijkt meerdere rechtsgebieden: van alle juridische aspecten bij het uitvoeren en valoriseren van wetenschappelijk onderzoek tot het beschermen van marktposities van geneesmiddelen.

LSLegal is gespecialiseerd in intellectueel eigendom, octrooirecht, farmaceutisch recht, geneesmiddelenreclamerecht, gezondheidsrecht, algemeen verbintenissenrecht (contracten) en civiel- en bestuursprocesrecht. LSLegal heeft ook ruime ervaring met compliance en gedragscodes en met de handhaving daarvan door middel van het klachtrecht.

Klanten van LSLegal kunnen terecht voor juridisch advies met betrekking tot de complete life cycle van productontwikkeling:

Dienstverlening

Intellectueel eigendom (bescherming, inbreuk) Licence agreements, octrooien en know-how Wetenschappelijke integriteit Publicaties en auteursrechten R&D collaboration agreements (Alternatieve) geschillenbeslechting

Dienstverlening

Intellectueel eigendom (bescherming, inbreuk) Licence agreements, octrooien en know-how Wetenschappelijke integriteit Publicaties en auteursrechten R&D collaboration agreements (Alternatieve) geschillenbeslechting

Dienstverlening

CGR compliance (reclame en gunstbetoon) Software supported medicinal use Marketing van health services Bescherming van persoonsgegevens Vertegenwoordiging bij overheidsoptreden en (bezwaar)procedures