Onder een van onze cliënten was beslag gelegd op een verkoopadministratie van bepaalde (merk)producten (op basis van artikel 843a Rv). Deze informatie zou moeten dienen als bewijs m.b.t. een vordering tot vervallenverklaring van het merkrecht van onze cliënt. Een vereiste voor een geldig beslag is echter dat er tijdig een “eis in de hoofdzaak” wordt ingesteld zodat de (bodem)rechter de vordering zal kunnen toetsen. Een dergelijke eis in de hoofdzaak, een vordering gericht op het verkrijgen van inzage, was echter niet ingesteld. Verrassenderwijs oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank te Almelo dat een vordering tot vervallenverklaring van een merkrecht als eis in de hoofdzaak voor een conservatoir beslag tot afgifte van bewijs op basis van artikel 843a Rv kan dienen. (uitspraak)