Deze zaak speelde sinds eind 2007. LEO Pharma had een octrooi voor kristallijn calcipotriol monohydraat. Centraal in deze zaak staat de wijze waarop invulling is gegeven aan de door het Europees Octrooibureau gehanteerde Problem Solution Approach. De rechtbank achtte het octrooi geldig en had de inbreukvorderingen van LEO Pharma toegewezen. Het Hof heeft de uitspraak van de rechtbank vernietigd en de vorderingen afgewezen.  De Hoge Raad heeft het Arrest van het Hof Den Haag bevestigd
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2014:2900
http://www.ie-forum.nl/?offset=15