Opstellen en beoordeling van studiesponsorovereenkomst voor internationaal farmaceutisch bedrijf (2014); compliance met regelgeving, niet alleen op het gebied van het geneesmiddelenrecht maar ook wat betreft financiële afspraken en transparantie, intellectueel eigendom, publicatie van resultaten, aansprakelijkheid en wetenschappelijke integriteit spelen hierbij een belangrijke rol.