Advisering m.b.t. de beschermingsomvang en geldigheid van aanvullende beschermingscertificaten voor combinatieproducten (2014). Wij hebben een cliënt geadviseerd omtrent de geldigheid van een aanvullend beschermingscertificaat in het licht van de recente ontwikkelingen en uitspraken van het Europese Hof van Justitie op dit gebied.